De Orfeokliniek is de toonaangevende mondzorgkliniek in de wijde omgeving van Zoetermeer. De kliniek onderscheidt zich door:

  • zeer uitgebreid aanbod aan behandelingen
  • multidisciplinaire consulten
  • hoog niveau aan expertise en voorzieningen
  • prettige, kleinschalige omgeving

De specialisten van de Orfeokliniek werken nauw samen bij het oplossen van alle denkbare gebits-, kaak- en aangezichtsproblemen. Hierbij houden zij zowel de functionele als esthetische aspecten scherp in het oog. Door de nauwe onderlinge samenwerking kan de Orfeokliniek integrale behandelplannen opstellen waarbij vanaf aanvang van de behandeling wordt aangestuurd op een optimaal eindresultaat.

In de maatschappij en politiek klinkt steeds nadrukkelijker de wens door om de kwaliteit van de zorg te verhogen, maar de kosten in toom te houden. De Orfeokliniek is ervan overtuigd dat dit haalbaar is door specialistische kennis en ervaring op de juiste wijze te bundelen. De dagelijkse ervaring in onze praktijk bevestigt ons in deze visie: door mondzorgdisciplines onder één dak samen te brengen en die structureel samen te laten werken zien wij onze resultaten steeds beter, behandeltrajecten steeds korter en kosten van behandelingen steeds lager worden.

Omdat onze patiënten steeds vaker zelf voor de kosten van hun behandeling, of een deel daarvan, opdraaien, is het versterken van onze integrale werkwijze een belangrijk speerpunt in de bedrijfsvoering van de Orfeokliniek.