Ruimte tussen tanden

Bij kinderen met ruimtes tussen de tanden (het bekende 'fietsenrek') kan een beugel zorgen dat er een mooie, aaneengesloten tandenrij ontstaat. Behandeling bij volwassenen met open ruimtes tussen tanden en kiezen vraagt vaak om een bredere aanpak, zoals de voorbeelden hieronder laten zien.

Case 2

|

Case 1

|