Beginsituatie
Bij een orthodontische behandeling die wij veel uitvoeren is sprake van een terugliggende onderkaak, een smalle bovenkaak en een spits bovenfront. Dit leidt tot een horizontale overbeet en onregelmatige tandstand van het boven- en ondergebit. Naast de verkeerde tandstand staan dus ook de onderkaak en bovenkaak niet goed. Foto 1, 2 en 3 laten dit duidelijk zien:

foto 1 2 3b
Foto 1, 2 en 3 

Door de horizontale overbeet bevindt de onderlip zich vaak tussen de boven- en ondertanden. Er is geen ongedwongen lipsluiting, waardoor de patiënt niet door de neus maar door de mond ademt. Hierdoor is een kind vaker verkouden en raakt het tandvlees sneller ontstoken.

Behandeling in 2 delen
Eerst corrigeren we de stand van de kaken; daarna zetten we de tanden recht. We beginnen met een activator, ook wel blokbeugel genoemd (foto 4). Hiermee wordt de groei van de onderkaak gestimuleerd en de terugliggende onderkaak naar voren gebracht. Tegelijkertijd kunnen we met een activator de smalle bovenkaak verbreden en de tandstand van het bovenfront alvast wat corrigeren. Een behandeling met een activator duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Foto’s 5 en 6 laten de correctie van de onderkaak zien.

foto 4 5 6
Foto 4, 5 en 6

Als de onderkaak in de juiste stand staat ten opzichte van de bovenkaak starten we met vaste apparatuur, ook wel slotjesbeugel genoemd. Deze zet de tanden en kiezen in de juiste stand ten opzichte van elkaar. De boven- en ondertanden passen hierna goed óp elkaar (occlusie) en het reliëf van de boven- en onderkiezen passen goed ín elkaar (interdigitatie): zie foto 7 en 8. De behandeling met vaste apparatuur duurt meestal 15 tot 18 maanden..

foto 7 8
Foto 7 en 8

Foto’s 9 en 10 tonen hoe de smalle spitse bovenboog is veranderd in een mooie brede bovenboog met de tanden in een ideale boogvorm.

josien gipsmodel
Foto 9 en 10

Nabehandeling
Voordat we de vaste beugel verwijderen, plakken we een retentiedraadje achter de ondertanden. Voor de bovenkaak maken we na het verwijderen van de slotjesbeugel een nachtbeugel, ook wel retentiebeugel genoemd. Die draagt de patiënt elke nacht gedurende minimaal een jaar. Daarna wordt het dragen geleidelijk afgebouwd..

Bewezen resultaat, ook op lange termijn
Functioneel is er bij deze patiënte veel verbeterd. Door herstel van de kaakrelatie (opheffen horizontale overbeet) is er een goede occlusie en interdigitatie ontstaan. Hierdoor is de lipsluiting ook sterk verbeterd: deze is nu ongedwongen. Een mooi én duurzaam resultaat, getuige de foto die 19 jaar later is gemaakt!

Doordat er ook in esthetisch opzicht veel is verbeterd, is bovendien het zelfvertrouwen van deze patiënte sterk toegenomen. En ook dit resultaat is blijvend.

voor na 19 jaar gebit

voor na 19 jaar gezicht