voorbeeld 27 voorna

Hier is de omgekeerde overbeet nog groter en is na een orthodontische voorbehandeling de bovenkaak naar voren verplaatst en de onderkaak naar achteren.

Terug naar overzicht