Onderbeet

Bij een overbeet ligt de bovenkaak verder naar voren. Maar het omgekeerde kan ook: dat de onderkaak juist verder naar voren ligt. Dat noemen we een onderbeet. Omdat de boventanden nu niet vóór maar áchter de ondertanden staan, wordt het ook wel de omgekeerde overbeet genoemd.

Case 4

|

Case 3

|

Case 2

|

Case 1

|