Ook hier missen de twee kleine snijtanden waardoor het bovenfront erg naar binnen staat. Ook de ondertanden komen steeds krapper te staan. Met behulp van een slotjesbeugel worden de boventanden naar voren verplaatst en ontstaan er weer ruimtes ter plaatse van de twee missende tanden. Er worden kronen geplaatst op de twee centrale voortanden met daaraan vast links en rechts kunsttanden.

kleine snijtanden voorna

Terug naar overzicht