case 1 gebitsslijtage 2

Als hier niets aan wordt gedaan, gaat dit gebit verloren. De modellen laten zien wat er allemaal aan de hand is: verlies van elementen, uitgegroeide kiezen, een uitgegroeid boven- en onderfront en sterke slijtage van het boven- en onderfront.

case 1 gebitsslijtage 3

case 1 gebitsslijtage 4

Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Er komt een integraal behandelplan, afgestemd tussen de tandarts van de patiënt, de kaakchirurg en de orthodontist. Het omvat een slotjesbeugel om twee overeenstemmende tandbogen te maken, opbouw van het boven- en onderfront met composiet en het operatief naar voren verplaatsen van de onderkaak.

Hier is goed te zien dat de afgesleten boven- en onderelementen zijn opgebouwd met composiet. De beet moet nog verder worden gelicht.

case 1 gebitsslijtage 6

De beet is nu gelicht, er zijn twee op elkaar afgestemde bogen en we zijn klaar voor de operatieve ingreep.

case 1 gebitsslijtage 7

Dit is de situatie na de kaakoperatie: de onderkaak is naar voren verplaatst.

case 1 gebitsslijtage 8

Behalve het boven- en onderfront zijn ook andere elementen opgebouwd en is er een goede occlusie (op elkaar sluiten van tanden en kiezen) ontstaan.

case 1 gebitsslijtage 9

Met vereende krachten hebben we er iets moois van gemaakt. Maar veel belangrijker: de patiënt kan weer goed kauwen en de levensduur van dit gebit is met vele tientallen jaren verlengd.

case 1 gebitsslijtage 11

 

Terug naar overzicht