Voor de vijfde keer op rij hebben wij het keurmerk van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland behaald. Dit keurmerk wijst de weg naar de beste zorg.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het zorgproces van diagnose tot behandelresultaat. Op de lijst van jaarlijkse toetsingscriteria staat ook een zogenaamd VMS, veiligheidsmanagementsysteem. Een VMS signaleert risico's en analyseert incidenten, klachten en complicaties, waarna deze door de juiste maatregelen voortaan kunnen worden voorkomen. Hiermee is het ZKN-keurmerk een waarborg voor de kwaliteit van uw behandeling én uw veiligheid.

Resultaatmetingen: PROMs
Een nieuwe vereiste voor het keurmerk is het instellen van PROMs: Patient Reported Outcome Measures. Een PROM is een vragenlijst waarin patiënten aangeven hoe zij het resultaat van hun behandeling ervaren. De uitkomsten ervan geven ons beter zicht op het effect van onze behandelingen en de effectiviteit van onze multidisciplinaire werkwijze. Om patiënten niet onnodig te belasten houden wij het aantal vragen beperkt. Onze PROMs kunnen digitaal worden ingevuld. Patiënten ontvangen daarvoor na afloop van hun behandeling een e-mail met een link naar de online vragenlijst.  

 

> Wilt u meer weten over het ZKN-keurmerk? Klik hier: www.zkn.nl.

> Wilt u meer weten over VMS, veiligheidsmanagementsysteem.

ZKN keurmerk