Hoe ervaren patiënten onze zorg? Zijn ze tevreden met onze behandeling en het resultaat daarvan? En waar zien zij ruimte voor verbetering?

Deze vragen krijgen patiënten voorgelegd na afloop van de behandeling. Meedoen aan het Patiënttevredenheidsonderzoek is vrijwillig. Uw deelname stellen wij zeer op prijs!

Rapportcijfer
Uit alle ingevulde formulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend. Bij het meest recente onderzoek (juli 2022 - maart 2023) behaalden we deze scores: 
- Luisterde de zorgverlener goed naar u: 8,6
- Was de uitleg van de zorgverlener begrijpelijk: 8,8 
- Had u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener: 8,9
- Hoe beoordeelt u het effect van uw behandeling: 8,7 

Als positieve punten worden vooral genoemd: vriendelijke communicatie, serieus genomen worden, erg gerustgesteld worden, deskundigheid, vakmensen, fijne en aardige behandelaren, samenwerking tussen behandelaren, hygiëne, aandacht voor veiligheid en het resultaat van de behandeling.