Hoe ervaren patiënten onze zorg? Zijn ze tevreden met onze behandeling en het resultaat daarvan? En waar zien zij ruimte voor verbetering?

Deze vragen krijgen patiënten voorgelegd door onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Dit gespecialiseerde bureau werkt onder meer samen met ZKN, Zorgkaart Nederland, de NPCF, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Meedoen aan het Patiënttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en gebeurt anoniem. Uw deelname stellen wij zeer op prijs!

Rapportcijfer
Uit alle ingevulde formulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend.Bij het meest recente onderzoek (januari 2020 - oktober 2020) behaalden we deze scores: 
- bejegening door de behandelaar: 8,6
- behandeling: 8,5 
- totaalindruk van de kliniek: 8,5
Als positieve punten worden vooral genoemd: medische deskundigheid arts, samenwerking tussen behandelaren, hygiëne, aandacht voor veiligheid en het resultaat van de behandeling.

Resultaatmetingen (PROMs)
Naast het Bosgra-onderzoek hanteren wij ook 'PROMs' (Patient Reported Outcome Measures). Een PROM vraagt patiënten hoe zij het resultaat van hun behandeling ervaren. De uitkomsten geven ons beter zicht op het effect van onze behandelingen en de effectiviteit van onze multidisciplinaire werkwijze. Om patiënten niet onnodig te belasten houden wij het aantal vragen beperkt. Onze PROMs kunnen digitaal worden ingevuld; patiënten ontvangen daarvoor na afloop van hun behandeling een e-mail met een link naar de online vragenlijst.