Zorgprofessionals hebben een maatschappelijke taak bij het signaleren van geweld in huiselijke kring. De Orfeokliniek maakt daarvoor gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode geeft in 5 stappen aan hoe te handelen bij een vermoeden van geweld in huiselijke kring:

  1. signalen in kaart brengen
  2. overleggen met een collega, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding
  3. in gesprek gaan met de betrokkene(n)
  4. situatie inschatten, factoren wegen
  5. beslissen: zelf hulp organiseren of melding maken bij de bevoegde instanties

De Orfeokliniek is niet verplicht om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden. Zorgprofessionals maken die beslissing zelf. Het stappenplan van de meldcode is hierbij een houvast.

Meldcode banner 468 x 60 PAARS 4