Als patiënt ziet u het misschien niet, maar onze medewerkers houden bij alles wat ze doen uw veiligheid in de gaten. Hoe? Dat is vastgelegd in de gedragscode 'Work Safe, Be Safe' die ze voor aanvang van hun werk hebben ondertekend.

De gedragscode is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Orfeokliniek. Het betreft een werkafspraak tussen de kliniek en haar medewerkers. In concrete gedragsregels beschrijft de code hoe elk teamlid de veiligheid, privacy en hygiëne waarborgt van iedereen die zich in de kliniek bevindt: patiënten, collega's en hij- of zijzelf.

Onze medewerkers:

 • werken veilig volgens de voorgeschreven protocollen.
 • letten erop dat collega's veilig werken volgens de richtlijnen in het hygiëneprotocol.
 • werken volgens de farmaceutische richtlijnen in de procedure Regeling gebruik medicijnkast.
 • zijn op de hoogte van de protocollen inzake veilig werken met gevaarlijke (afval)stoffen.
 • voeren alleen werkzaamheden uit waarvoor ze bevoegd en bekwaam zijn.
 • spreken collega’s aan op (mogelijk) onveilige situaties. houden zich aan de huisregels, voorschriften en protocollen.
 • zorgen dat ze op de hoogte zijn van nieuwe voorschriften en protocollen.
 • denken mee om risico’s en schade te voorkomen.
 • informeren waar nodig patiënten over hun veiligheid in de kliniek.
 • weten dat zij de plicht hebben om te zwijgen over feiten en gegevens van derden (patiënten en bedrijfsinformatie).
 • melden risico en schade via het MIP- of VIM-formulier.
 • weten wat ze moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • weten dat hun inbreng inzake veiligheid, privacy en hygiëne wordt gewaardeerd.