Daar moet je elke dag je best voor doen. Dat doen onze medewerkers. Daarom zit de kwaliteit van onze kliniek niet alleen in onze deskundigheid, maar ook in hoe we met onze patiënten omgaan.

Lees meer

Voor de vijfde keer op rij hebben wij het keurmerk van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland behaald. Dit keurmerk wijst de weg naar de beste zorg.

Lees meer

Hoe ervaren patiënten onze zorg? Zijn ze tevreden met onze behandeling en het resultaat daarvan? En waar zien zij ruimte voor verbetering?

Lees meer

De beste zorg, daar gaan we voor. Toch kan het zijn dat u achteraf niet helemaal tevreden bent. Vertel het ons! Wij zien u graag tevreden de deur uit gaan en nemen uw klacht serieus.

Lees meer

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen slaan wij uw persoons- en medische gegevens digitaal op. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan, voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Lees meer

Zorgprofessionals hebben een maatschappelijke taak bij het signaleren van geweld in huiselijke kring. De Orfeokliniek maakt daarvoor gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Als patiënt ziet u het misschien niet, maar onze medewerkers houden bij alles wat ze doen uw veiligheid in de gaten. Hoe? Dat is vastgelegd in de gedragscode 'Work Safe, Be Safe' die ze voor aanvang van hun werk hebben ondertekend.

Lees meer