Veilige mondzorg ook in deze tijd

De Orfeokliniek volgt de Leidraad Mondzorg Corona, opgesteld door de mondzorgkoepels en ondersteund door het RIVM. Belangrijk daarbij is dat u nog géén afspraak maakt als u: 
• verkoudheidsklachten heeft, zoals hoesten, niezen, koorts, keelpijn, e.d.
• in een risicogroep valt (als u 'kwetsbaar' bent of in aanraking bent geweest met een Coronapatiënt).

Wij hebben maatregelen getroffen om een extra hygiënische omgeving te scheppen. Maar wij vragen ook úw medewerking:
• Kom op tijd! Niet veel te vroeg, maar ook niet te laat.
• Kom, als het kan, alleen! Begeleiders kunnen helaas niet binnen wachten.

Bel voor een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur met: 079 - 343 85 30.

Met alle getroffen maatregelen hopen wij bij te dragen aan het indammen van het coronavirus zónder extra risico voor de tandheelkundige gezondheid van onze patiënten. Wij blijven de adviezen van de mondzorgkoepels en het RIVM nauwgezet volgen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij u daarover informeren.

Samen in de strijd tegen corona: na het op pauze zetten van de reguliere zorg in maart hebben wij mondkapjes gedoneerd aan het LangeLand Ziekenhuis. 

Orfeokliniek mondkapjes