De Orfeokliniek werkt intensief samen met de maatschap kaakchirurgie van HMC Bronovo. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogcomplexe (oncologie en traumatologie) en laagcomplexe kaakchirurgische zorg. Naast hoogcomplexe behandelingen in het ziekenhuis voeren kaakchirurgen van HMC Bronovo in de Orfeokliniek reguliere, minder spoedeisende ingre­pen uit.

Door deze verdeling wordt efficiënter gebruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden van een ziekenhuis enerzijds en een Zelfstandig Behandelcentrum als de Orfeokliniek an­derzijds. Het doel is patiënten, ongeacht de kaakchirurgische ingreep die zij moe­ten ondergaan, sneller en efficiënter te kunnen behandelen. De Orfeokliniek ziet de samenwerking als een waardevolle aanvulling waardoor continuïteit en kwaliteit nog verder verbeteren.