Per 1 augustus mogen mondzorgverleners bij patiënten € 4,26 coronatoeslag in rekening brengen. Hiertoe heeft de Nederlandse Zorgautoriteit NZa besloten. De toeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor aanvullende veiligheidsmaatregelen die de corona-uitbraak noodzakelijk maken, zoals speciale persoonlijke beschermingsmiddelen.

C88 en F902
Op facturen voor endodontologie en implantologie vindt u de coronatoeslag onder code C88. Voor orthodontie is dat code F902. De toeslag geldt per patiënt per behandelafspraak.
Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Uw verzekeraar kan u vertellen of u de coronatoeslag krijgt vergoed. Patiënten zonder tandartsverzekering betalen de toeslag zelf.
Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel tot 1 november a.s.

Eind oktober besluit de NZa of de toeslag vervalt of gehandhaafd blijft. Wij houden u hierover op de hoogte!