Een beugel kan veel meer dan tanden en kiezen mooi op een rij zetten. Je kunt er allerlei ongemak en gezondheidsklachten mee verhelpen. Zo kan een beugel ervoor zorgen dat je beter kunt eten en praten. Dat je aan een beugel ook nog 's een mooie glimlach overhoudt, is dan mooi meegenomen.

Voor het eerst naar de orthodontist
Als het goed is, kom je twee keer per jaar bij je tandarts voor controle. Zijn er problemen bij de ontwikkeling van je gebit, dan verwijst hij je door naar een speciale beugeltandarts: de orthodontist. Dat gebeurt bij de meeste kinderen rond hun tiende of elfde jaar. De orthodontist kijkt naar de stand van de tanden en kiezen, maar ook naar de kaak in zijn geheel: sluiten boven- en onderkaak goed op elkaar, hoe verloopt het wisselen, is er voldoende ruimte voor alle tanden en kiezen, etc. Vaak zijn er röntgenfoto's en gipsen afdrukken van het gebit nodig om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Welke beugel krijg ik?
Pas als de orthodontist overal een goed beeld van heeft, kan hij bepalen welke beugel het beste voor je is. Je kent vast wel de slotjesbeugel, maar er zijn meer soorten (verderop kun je klikken voor een overzicht). Welke beugel je ook nodig hebt, het dragen ervan is altijd even wennen. Een beugel drukt tegen je tanden en kiezen en dat kan gevoelig zijn.

Na het plaatsen van de beugel kom je om de 4 à 5 weken terug voor controle. Als de behandeling klaar is (gemiddeld na 2 jaar), volgt er nog een afbouwperiode (retentie-fase). Daarin draag je zogenaamde retentie-apparatuur om te zorgen dat je tanden en kiezen ook na je beugel netjes in het gelid blijven. Je komt dan elke 3 tot 4 maanden terug voor controle. De retentiefase duurt gemiddeld net zo lang als de actieve behandeling heeft geduurd.

Wat kost het?
De behandelkosten zijn afhankelijk van het probleem dat moet worden opgelost, de toegepaste apparatuur, de duur van de behandeling etc. Bij de Orfeokliniek duurt een behandeling gemiddeld twee jaar en komen de kosten meestal op 2.000 tot 2.500 EUR. Dat is gunstiger dan het landelijk gemiddelde van 2.500 tot 3.000 EUR bij een behandelduur van twee jaar en zeven maanden.

Ouders, let op! Orthodontie wordt niet vergoed door de basisverzekering en bij aanvullende verzekeringen gelden vaak beperkende voorwaarden op dit gebied. Kijk uw polis er goed op na, zodat u weet waar u aan toe bent.

> Klik hier voor een overzicht van alle soorten beugels
> Klik hier voor de beschrijving van een veelvoorkomende beugelbehandeling bij kinderen

Kinderen komen voor een beugel onder behandeling van:
> Herman Verbeek, orthodontist
> Drs. R.M. Mulié, orthodontist