Als spieren en gewrichten in het kaakgebied niet goed werken, kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals kaakpijn en het 'knappen' en blokkeren van de kaak. Vaak zijn er bijkomende klachten zoals hoofdpijn, nek- of keelklachten, oorpijn, dichtzittende oren, onverklaarbare kiespijn, problemen met protheses of klachten rond de ogen. Voor de behandeling hiervan hebben wij een orofaciaal fysiotherapeut in huis,  gespecialiseerd in de behandeling van pijn en functieproblemen in hoofd, hals, kaak en gezicht.

Consult en behandeling
Bent u doorverwezen door uw eigen tandarts, huisarts of specialist? Dan onderzoekt de orofaciaal fysiotherapeut, zonodig samen met onze andere specialisten, uw klachten. Na het stellen van de diagnose maakt zij een behandelplan. Na bespreking van dit plan, waarbij ook de kosten aan bod komen, kan de behandeling beginnen. Bent u al onder behandeling bij de Orfeokliniek? Dan maakt u een aparte afspraak met de orofaciaal fysiotherapeut. Is duidelijk wat er moet gebeuren, dan wordt fysiotherapie in uw behandelplan opgenomen.

Wat kost het?
Voor orofaciale fysiotherapie gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Voor personen jonger dan 18 jaar wordt behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Bent u ouder dan 18, dan is vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar of en hoeveel er in uw situatie wordt vergoed.
Let op: bij afzegging binnen 24 uur voor uw afspraak of niet verschijnen brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening.

Bekijk hier onze folder Orofaciale fysiotherapie.

Onze orofaciaal fysiotherapeut is:
> Liesbeth Starmans