Angst voor de tandarts of kaakchirurg?

Dan kan het een enorme opluchting zijn om een tand of kies te laten verwijderen onder lichte narcose (sedatie). Om daarvoor in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw tandarts of tandprotheticus nodig.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, laat u dit dan duidelijk van te voren weten bij het maken van de afspraak. U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek met de behandelend tandarts en een screening door de sedationist. U krijgt tijdens de afspraak met de tandarts een begroting voor de behandeling. Na uw akkoord op de begroting en het akkoord van de sedationist wordt de behandeling ingepland.

Wilt u meer weten over deze behandeling of een afspraak maken, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur op 079 - 343 85 30. 

De tandarts die deze behandelingen uitvoert, is William Papa. Hij is al 29 jaar gediplomeerd tandarts en heeft veel ervaring met het trekken van tanden en kiezen. William helpt u graag met een rustige, vakkundige en pijnvrije behandeling.

> Drs. W. Papa, tandarts gespecialiseerd in extracties (onder sedatie)