Tandbederf,  een ongeluk ... er kunnen zich allerlei situaties voordoen waarin een ontbrekend of beschadigd element alleen nog kan worden vervangen door een kroon of brug. Een kroon is een overkapping van metaal of porselein, die over een beschadigde of gevulde tand of kies wordt aangebracht. De kroon bestaat uit één stuk en geeft meer stevigheid en bescherming aan de tand of kies eronder die zo verder behouden kan blijven.

Overbrugging
Bij een kroon is er dus nog een restant van de oorspronkelijke tand of kies, dat als fundament voor de kroon kan dienen. Bij een brug is de hele tand of kies weg en moet het ontstane gat worden 'overbrugd'. Een brug bestaat dan ook uit een kunsttand of -kies en twee kronen die worden verankerd aan één of twee aangrenzende natuurlijke tanden. De brug wordt met behulp van cement vastgezet.

De kleur van de kroon of brug wordt zoveel mogelijk aangepast aan de rest van uw gebit en zal daardoor niet of nauwelijks opvallen.