Chirurgische kaak- en kincorrecties

De Brons-Mulié Methode analyseert het hele gebied onder de neus: bovenkaak, onderkaak en kin. Zijn er afwijkingen ten opzichte van het harmonische profiel? Zo ja, waar precies en hoe groot? Is er sprake van een afwijkende kaakstand, dan hebben patiënten vaak allerlei klachten die daaraan gerelateerd zijn. Denk aan moeite met lippen sluiten, slapen met open mond, kwijlen, vaak verkouden etc. Onze specialist kijkt of in uw situatie een gecombineerde kaak/kincorrectie de aangewezen weg is om de gezichtsverhoudingen te herstellen.

Emily (25)

|

Peter (33)

|

Karin (39)

|

Zahra (26)

|