ORFEO LOGO 12 5 JAAR

Chirurgische kin- en kaakcorrecties

In de jaren ‘90 ontwikkelden kaakchirurg Rijnko Brons en orthodontist Rob Mulié nieuwe richtlijnen om een afwijkende kaak of kin te corrigeren. Met hun rekenkundige modellen hebben ze meer dan 1.000 patiënten geholpen. Toen met meetlint en liniaal, nu met de computer. Die berekent waar én hoeveel een profiel afwijkt van het harmonische model en maakt een ‘predictiefoto’: een voorspelling van het profiel ná de operatie. Soms gaat het om enkele millimeters, maar wel precies de millimeters die het verschil maken!

Eerste consult

Bij de behandeling van een afwijkende kinstand werkt de Orfeokliniek samen met Kin & Kaakcentrum Nederland. Bij uw eerste afspraak bekijken specialisten R. Mulié of A. Zweers en consulente Roxy of een kincorrectie bij u mogelijk is. Ook kijken ze of een kincorrectie volstaat. Soms is een gecombineerde kaak/kincorrectie nodig om tot een harmonisch profiel te komen.
Zij leggen de Brons-Mulié Methode uit en maken een röntgen-schedelprofielopname en portretfoto’s. Op basis van uw profielfoto maakt de computer een predictiefoto. Hierop ziet u hoe uw profiel er ná de operatie uitziet. De predictiefoto krijgt u met een onderzoeksverslag toegestuurd, zodat u in alle rust thuis kunt beslissen. Zegt u 'ja' tegen de ingreep, dan plannen wij de operatie in. Heeft u de kaakchirurg nog niet ontmoet, dan kunt u met hem een aparte afspraak maken om het behandelplan te bespreken. In de weken voor de operatie komt u bij de anesthesioloog, die de procedure op de operatiedag doorneemt: narcose, operatie, verkoever, vertrek.

Voorbereiden op de operatie

Thuis bereidt u zich op de juiste manier voor op de operatie en uw verblijf in de kliniek. Lees hiervoor de informatiefolders (zie onderaan). Daarin staat wat u mag eten en drinken vooraf, wat u het beste kunt aantrekken en andere aanwijzingen. Vanwege de narcose mag u na de ingreep niet zelf rijden, dus regel vervoer! U kunt één begeleider meenemen die u deze dag gezelschap houdt.

De operatie

De kaakchirurg maakt een sneetje aan de binnenkant van de onderlip onder de ondertanden en legt het kinbot bloot. Na het aftekenen maakt hij de zaagsnedes om de kin in de gewenste richting te verplaatsen. Het verplaatste kinbot wordt met een titanium plaatje en enkele schroefjes vastgezet. (Deze hoeven er meestal niet meer uitgehaald te worden.) Tot slot wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen. De operatie duurt gemiddeld één uur. Op de verkoeverkamer komt u rustig bij van de narcose onder toezicht van een verpleegkundige. Die bepaalt wanneer u iets mag drinken of eten en wanneer u fit genoeg bent om weer naar huis te gaan. Dat is 1 tot 3 uur na de operatie.

Na de operatie: rustig aan!

Het gezicht is eerst wat pijnlijk en gezwollen. Het voelt stijf aan, praten gaat soms moeilijk en het resultaat is dan nog niet goed zichtbaar. Dit is normaal. In de volgende weken nemen pijn, ongemak en zwelling steeds verder af en wordt het eindresultaat steeds beter zichtbaar. De eerste week mag u niet vliegen en zich niet inspannen: niet werken, sporten, zwaar tillen etc. Naar school of werk kan doorgaans na één week. Ook vliegen kan dan weer zonder risico op complicaties.
Voor het helen van het kinbot laat u sporten, zwaar tillen e.d. de eerste 6 weken achterwege. Wees eerst voorzichtig met eten en tandenpoetsen, zodat de wond kan genezen. De hechtingen lossen vanzelf op.
Een week na de operatie kijken we hoe het herstel vordert en maken we opnieuw röntgenfoto’s. Doorgaans kunt u nu gewoon weer naar school of werk. Na drie maanden komt u voor de laatste controle. We maken weer portretfoto’s en een röntgen-schedelprofielfoto en bespreken met u het eindresultaat.

Bekijk onze folders:
Chirurgische kincorrectie: Brons-Mulié Methode
Chirurgische kaakcorrectie (BSSO): onderkaak verplaatsen
Chirurgische kaakcorrectie (LE FORT): bovenkaak verplaatsen
Anesthesie: goed voorbereid onder narcose