Zijn onze patiënten blij met ons? Het antwoord op deze vraag krijgen wij elk halfjaar van een onafhankelijk onderzoeksbureau (www.BosgraOnderzoek.nl). Het meest recente onderzoek laat weer hogere scores zien dan de periode ervoor. (Klik op 'Lees meer' voor een cijferoverzicht). Ook leren we uit het onderzoek waar we nog een tandje bij kunnen zetten. Daarom: bedankt aan iedereen die de patiëntenenquête invult. Met úw mening kunnen wíj verder!

 

  Orfeokliniek Orfeokliniek Landelijke Benchmark KliniekenMonitor*
  2e halfjaar 2017 1e halfjaar 2017
Medische deskundigheid specialist 8,9 8,7  
Bejegening door behandelaar 8,6 8,3 8,5
Behandeling 8,5 8,3 8,5
Nazorg 8,2 7,8 8,2
Totaalindruk van de kliniek 8,5  8,5  8,5
Net Promotor Score  54  48  49

 

* De Benchmark KliniekenMonitor toont auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg de relatieve waarde van de onderzoeksresultaten.

De belangrijkste redenen om voor de Orfeokliniek te kiezen zijn de korte wachttijd en de deskundigheid van de artsen. Als belangrijkste pluspunten noemen patiënten de samenwerking tussen de behandelaars, de telefonische hulp, vriendelijkheid, goede sfeer, goede en snelle behandeling, het afsprakensysteem en het goed omgaan met angst. 

Opvallend is de stijging van de Net Promotor Score, het getal dat aangeeft in welke mate patiënten ons aanbevelen bij hun familie en vrienden. Hier scoren we nu liefst 6 punten hoger dan in het vorige onderzoek en 5 punten boven de Landelijke Benchmark KliniekenMonitor. 

zorgkaart-nederland