Ook voor 2018 hebben wij contracten met alle grote zorgverzekeraars. In antwoord op de wachtlijsten bij de ziekenhuizen in onze regio hebben diverse verzekeraars ons meer budget toegewezen. Sommige willen zelfs een meerjarig contract afspreken om de zorg aan hun patiënten te kunnen blijven garanderen.

Goed nieuws, vinden wij. Er spreekt vertrouwen uit in de manier waarop wij patiënten behandelen: korte communicatielijnen, nauwe samenwerking met de verwijzende tandartsen en efficiënte werkprocessen waardoor patiënten sneller aan de beurt zijn.

zorgkaart-nederland