Het is nu mogelijk om na verwijzing van uw tandarts of tandprotheticus, in onze kliniek extracties uit te laten voeren onder sedatie. Sedatie is een lichte vorm van narcose. Heeft u angst voor het verwijderen van één of meerdere tanden of kiezen, dan is het mogelijk gebruik te maken van deze behandeloptie.

Robert Jan RentingRobbert Jan Renting is de tandarts die in onze kliniek de behandelingen onder sedatie uitvoert. Hij werkt sinds 2008 als tandarts en heeft onder andere gewerkt op de Polikliniek Kaakchirurgie van topklinisch ziekenhuis ZGT in Twente. In 2015 heeft Robbert Jan een post-academische opleiding Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde aan het ACTA afgerond. Sindsdien is hij werkzaam als tandarts-implantoloog in verschillende verwijspraktijken.

WIlt u meer weten over deze behandeling of een afpsraak maken, leest u dan verder via onderstaande button of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 17.00 uur op 079 - 343 85 30.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, laat u dit dan duidelijk van te voren weten bij het maken van de afspraak. U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek met de behandelend tandarts en een screening door de sedationist. U krijgt tijdens de afspraak met de tandarts een begroting voor de behandeling. Na uw akkoord op de begroting en het akkoord van de sedationist wordt de behandeling ingepland.

 

Chirurgische kincorrectie: kleine ingreep, blijvend resultaat

zorgkaart-nederland