Het is nu mogelijk om na verwijzing van uw tandarts of tandprotheticus, in onze kliniek extracties uit te laten voeren onder sedatie. Sedatie is een lichte vorm van narcose. Heeft u angst voor het verwijderen van één of meerdere tanden of kiezen, dan is het mogelijk gebruik te maken van deze behandeloptie.

Li Lian Tan is de tandarts die in onze kliniek de behandelingen onder sedatie uitvoert.

Zij werkt al meer dan 20 jaar met zeer angstige patiënten. In het verleden heeft ze onderwijs gegeven aan laatstejaars studenten tandheelkunde (ACTA), en ruime ervaring opgedaan in algemene paktijken.LilianTan

Momenteel werkt ze hoofdzakelijk met kwetsbare doelgroepen. Het is haar passie mensen hun glimlach terug te geven.

WIlt u meer weten over deze behandeling of een afpsraak maken, leest u dan verder via onderstaande button of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 17.00 uur op 079 - 343 85 30.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, laat u dit dan duidelijk van te voren weten bij het maken van de afspraak. U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek met de behandelend tandarts en een screening door de sedationist. U krijgt tijdens de afspraak met de tandarts een begroting voor de behandeling. Na uw akkoord op de begroting en het akkoord van de sedationist wordt de behandeling ingepland.

 

Chirurgische kincorrectie: kleine ingreep, blijvend resultaat

zorgkaart-nederland